webease

Khmer-English-Khmer Dictionaries

Chuon Nath's Khmer-Khmer Dictionary

 1. ព្យញ្ជនៈ​ទី ៥ ក្នុង​វគ្គទី ២ ជា​សកដ្ឋាន​នាសិកដ្ឋានជៈ មាន​សំឡេង​កើត​ក្នុង​ឋាន ២ គឺ ពិតាន​និង​ច្រមុះ ។ ញ នេះ ខ្មែរ​ប្រើ​បាន​សំឡេង ២ គឺ ជា​ឃោសៈ​ក៏​បាន ជា​អឃោសៈ​ក៏​បាន ដូច​ជា ញក, ញាតិ, ញៀត ជាដើម ជា​ឃោសៈ; ញ៉ម, ញ៉ាម, ញ៉ាំង, ញ៉េះ, ញ៉ោះ ជាដើម ជា​អឃោសៈ; កញ្ញា, សញ្ញា (--ក័ញ-ញ៉ា, ស័ញ-ញ៉ា) ជាដើម ជា​អឃោសៈ។ កាល​បើ​មាន​អក្សរ​តួ​ដទៃ​រៀង​ពី​ខាង​ដើម ត្រូវ​តែ​តម្រួត​តួ​ឯង​ជា ញ្ញ ខាន​ពុំ​បាន ដូច​ជា កញ្ញា, សញ្ញា, បញ្ញា, វិញ្ញាណ ។ល។
 2. ( ន.នាមសព្ទ )
  ឈ្មោះ​ឈើ​មាន​ផ្លែ​ប្រើ​ជា​ថ្នាំ​ឬ​ជា​អាហារ ស្លឹក​ក៏​ប្រើ​​ជា​អាហារ​បាន; ញ​មាន​ពីរ​ប្រភេទ​គឺ
  - ញ​ស្រុក មួយ,
  - ញ​ព្រៃ មួយ;
  - ញ​ព្រៃ នឹង​ប្រើ​ផ្លែ​ឬ​ស្លឹក​ជា​អាហារ​ពុំ​បាន​ទេ ។
 3. ( គុ.គុនសព្ទ )
  ដែល​មាន​សណ្ឋាន​ដូច​ផ្លែ ញ
  - ដោះ​ញ, ស្ត្រី​ដោះ​ញ (ប្រើ​ចំពោះ​តែ​ដោះ​ស្រ្តី) ។
 4. ញក ( ន.នាមសព្ទ )
  ទី​ដែល​លយ​ចេញ​ទៅ​ខាង​ក្រៅ : ញក​ភ្នំ, ញក​ផ្ទះ ជាដើម ។
 5. ញក់ ( ប.បរិវារសព្ទ )
  ពាក្យ​បរិវារ​សម្រាប់​និយាយ​ផ្សំ​នឹង​ពាក្យ​ញី : ញក់​ញី ឬ ញី​ញក់ គឺ​ញី​រឿយ​ៗ, ញី​ហើយ​ញី​ទៀត ។
 6. ញច់ ( កិ.កិរិយាសព្ទ, កិ. វិ.កិរិយាវិសេសនៈ ឬ កិរិយាវិសេសន៏ )
  ញោច, ទច់ : ទៅ​កុំ​ញច់ (ប្រើ​ដោយ​ស្រុក) ។
 7. ញញាក់ ( កិ. វិ.កិរិយាវិសេសនៈ ឬ កិរិយាវិសេសន៏, គុ.គុនសព្ទ )
  ដែល​ញ័រ​កន្ត្រាក់​រឿយ​ៗ, ញាក់​រឿយ​ៗ ។ ញញាក់​ញញ័រ ដែល​ញ័រ​ញាក់​ទទ្រាក់​ទទ្រើក ។
 8. ញញិម ( កិ.កិរិយាសព្ទ ) or ញញឹម
  សើម​បិទ​មាត់​មិន​ចេញ​សំឡេង : គាត់​គ្រាន់​តែ​ញញិម ។ ប្រើ​ជា គុ. ក៏​បាន : មុខ​ញញឹម, ស្រស់​ញញឹម
 9. ញញី ( ប.បរិវារសព្ទ )
  ពាក្យ​បរិវារ​សម្រាប់​និយាយ​ផ្សំ​ជាមួយ​នឹង​ពាក្យ​ញញ័រ : ញញី​ញញ័រ គឺ​ញ័រ​ទទីទទ័រ ។
 10. ញញួរ ( ន.នាមសព្ទ )
  អន្លូង​ក្បាល​ស្វា​តូច​ធ្វើ​ដោយ​ដែក ជា​ប្រដាប់​សម្រាប់​ជាង​ទង, ជាង​ដែក, ជាង​ឈើ ។

1   2   3   4   5   6   ... 10   Next >>

Headley's Khmer-English Dictionary
 1. ( n ) [ɲɔɔ]   - detail »
  kind of small tree of which there are several varieties (one, Morinda citrifolia, has edible fruit and roots which produce a red dye)
 2. [ɲɔɔ]   - detail »
  tenth letter of the Cambodian alphabet
 3. ញក ( n ) [ɲɔɔk]   - detail »
  projection of a house or mountain; spur (of a mountain range); cornice, ledge; (small) balcony / deck (of a house)
 4. ញក់ញី ( v ) [ɲʊək - ɲii]   - detail »
  to knead, mold; to rumple, crumple; to mangle, destroy
 5. ញង ( adj ) [ɲɔɔŋ]   - detail »
  to be graceful, attractive, charming; to be gracious
 6. ញច់ ( v ) [ɲʊəc]   - detail »
  to jerk, stop short, stop (oneself) from time to time (out of fear)
 7. ញញាក់ ( adj ) [ɲɔɲeak]   - detail »
  to be shaking, shivering; to squirm, fidget; to shiver, shudder, shake, twitch
 8. ញញាយ ( adv ) [ɲɔɲiey]   - detail »
  continuously, without interruption, ceaselessly
 9. ញញាយ ( adj ) [ɲɔɲiey]   - detail »
  to be happy, glad, beaming (describing a face)
 10. ញញាយ ( v ) [ɲɔɲiey]   - detail »
  to drink in small sips, sip

  Reference: ផឹកញញាយ

Next >>